open/close

Find your local DSV office

DSV Service & World Map 

DSV China operates over 21 locations, more than 3,000 logistics experts support you with in-depth industry know-how and local experience. 

DSV China Footprint Coverage

Beijing Nanjing  Tianjin
Chengdu Ningbo Wuhan
Chongqing Qingdao Wuxi
Dalian Shanghai Xiamen
Guangzhou Shenyang Xian
Hong Kong Shenzhen Yantai
Macau Suzhou 
Zhongshan

 Which DSV office are you looking for? Use our Global Office Finder below to locate your local office: